Условия за ползване

Платформата за дистанционно обучение на Центъра за професионално обучение е предназначена за всички категории лица, включени в професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, квалификация по част от професия и ключова компетентност. Дистанционното обучение е форма на обучение, която включва използване на методи на обучение, преподаване и оценка, базирани на компютърните технологии и интернет.

Приета е асинхронна форма на електронно обучение:

- Асинхронно електронно обучение – участниците в процеса работят в удобно за тях време, съобразно индивидуалните им потребности и осъществяват връзка чрез технически средства за комуникация като форуми и съобщения;

Авторските права върху предоставените обучителни материали принадлежат на Центъра за професионално обучение.

Материалите и части от тях не могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани, представяни или използвани по друг начин по смисъла на ЗАПСП, без изрично разрешение за това, получено от Центъра.

ЦПО към “Учебен център развитие” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

Личната информация, която се предоставя ще бъде използвана единствено и само за целите на обучението и свързаната с това документация и отчети.

Към потребителите:

Записвайки се в даден курс се задължавате и гарантирате:

- Да участвате лично в  web-базираното дистанционно обучение.

- Да спазвате всички изисквания и технически  инструкции за работа в сайта и учебната платформа.

- Да не разкривате предоставените потребителски имена и пароли за вход в сайта на други лица.

- Да не продавате, предоставяте, преотстъпвате и разпространявате под каквато и да била форма на трета страна – юридическо или физическо лице, учебни материали от платформата за дистанционно обучение, на учебния център .

- Да не публикувате коментари и материали, противоречащи на закона, морала и добрите нрави.

- Да не призовавате към насилие над личността, или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда.

Ограничаване на отговорността :

- ЦПО към “Учебен център развитие” не носи отговорност за злонамерени действия на трети лица.

- ЦПО към “Учебен център развитие” не носи отговорност за действия на курсисти, нарушаващи закона, морала и добрите нрави.

Правилата за ползване могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия сайт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители /клиенти.